Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

VI Sympozjum „Postępy w leczeniu bólu” - Zakopane 2015 LB Banner

Ból

Ból jest głównym problemem zdrowotnym w Europie. Stanowi chorobę samą w sobie.
W Unii Europejskiej leczenie bólu przewlekłego jest dostępne powszechnie.
Chociaż niewielu ludzi umiera z bólu, wielu umiera w bólu, a jeszcze więcej żyje z bólem.

Rozpocznij studia podyplomowe - Medycyna bez bólu
Partner Towarzystwa: Szpital bez bólu
logo fundacja medycyny bolu 240
logo kwartalnik BÓL

Co robimy

Organizujemy zjazdy, sympozja, konferencje oraz spotkania naukowe
Prowadzimy specjalistyczne szkolenia lekarzy w zakresie leczenia bólu
Współpracujemy z pokrewnymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi
Poradniom stosującym uznane standardy leczenia bólu nadajemy Certyfikaty PTBB
Współfinansujemy udział członków w konferencjach z zakresu medycyny bólu.
Od roku 2000 wydajemy naukowy kwartalnik Ból oraz biuletyny informacyjne

Konferencje

9th Congress of the European Pain Federation EFIC w Wiedniu
Współczesne metody profilaktyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów
Pain Bridge Netherlands & London Pain Forum Joint Interprofessional Pain Conference
VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy
VI Sympozjum  Postępy w leczeniu bólu
Jak diagnozować i leczyć ból jamy ustnej i twarzy - konferencja

Współpraca

logo iasp 240
logo efic 240
logo esra 120
logo sip 120

Lokalizacja