UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Ból

Ból jest głównym problemem zdrowotnym w Europie. Stanowi chorobę samą w sobie.
W Unii Europejskiej leczenie bólu przewlekłego jest dostępne powszechnie.
Chociaż niewielu ludzi umiera z bólu, wielu umiera w bólu, a jeszcze więcej żyje z bólem.

 

Rozpocznij studia podyplomowe - Medycyna bez bólu
Partner Towarzystwa: Szpital bez bólu
logo fundacja medycyny bolu 240
logo kwartalnik BÓL
Global Year Against Joint Pain 2016
European Year Against Pain 2014/2015 - Neuropathic Pain

Co robimy

Organizujemy zjazdy, sympozja, konferencje oraz spotkania naukowe
Prowadzimy specjalistyczne szkolenia lekarzy w zakresie leczenia bólu
Współpracujemy z pokrewnymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi
Poradniom stosującym uznane standardy leczenia bólu nadajemy Certyfikaty PTBB
Współfinansujemy udział członków w konferencjach z zakresu medycyny bólu.
Od roku 2000 wydajemy naukowy kwartalnik Ból oraz biuletyny informacyjne

Konferencje

Współpraca

logo iasp 240
logo efic 240
logo esra 120
logo sip 120

Lokalizacja