UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Ból

Ból jest głównym problemem zdrowotnym w Europie. Stanowi chorobę samą w sobie.
W Unii Europejskiej leczenie bólu przewlekłego jest dostępne powszechnie.
Chociaż niewielu ludzi umiera z bólu, wielu umiera w bólu, a jeszcze więcej żyje z bólem.

 

Rozpocznij studia podyplomowe - Medycyna bez bólu
Partner Towarzystwa: Szpital bez bólu
logo fundacja medycyny bolu 240
logo kwartalnik BÓL
Global Year Against Joint Pain 2016
 Nie Ból Się

Co robimy

Organizujemy zjazdy, sympozja, konferencje oraz spotkania naukowe
Prowadzimy specjalistyczne szkolenia lekarzy w zakresie leczenia bólu
Współpracujemy z pokrewnymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi
Poradniom stosującym uznane standardy leczenia bólu nadajemy Certyfikaty PTBB
Współfinansujemy udział członków w konferencjach z zakresu medycyny bólu.
Od roku 2000 wydajemy naukowy kwartalnik Ból oraz biuletyny informacyjne

Konferencje

Współpraca

logo iasp 240
logo efic 240
logo ESREA 240
logo sip 120

Lokalizacja