UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Mam ogromną przyjemność zaprosić członków Polskiego Towarzystwa Badania Bólu na interdyscyplinarne sympozjum pod tytułem „Kalejdoskop Bólu”. W ramach sympozjum dyskutowana będzie diagnostyka różnicowa pacjentów z bólem w obrębie zębów, szczęki, twarzy oraz głowy. Program spotkania został zorientowany na codzienną praktykę kliniczną. Na podstawie przypadków klinicznych zostaną omówione najnowsza systematyka, diagnostyka oraz leczenie.

Podczas IX Zjazdu PTBB odbyło się spotkanie Sekcji Bólów Jamy Ustnej i Twarzy. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności Sekcji, wybrano nowy Zarząd Sekcji, którego Przewodniczącym został ponownie dr Błażej Szczerbaniewicz oraz przyjęto "określenie celów działalności".

25.06.2015
dr. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska
Zakład Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM, Kraków