UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

ersies in Neurology (CONy), March 22-25 2018 - Warsaw (PL)

  • March 22-25, 2018
  • Warsaw (PL)

  • November 22-24, 2017
  • Prague (ČS)

SOPATE Warsaw

  • October 25-26 2017
  • London (UK)

  • 13 - 14 października 2017
  • Gdańsk (PL)

  • 6-7 października 2017
  • Kraków (PL)