UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

IV Zjazd Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy PTBB

  • 24-25 listopad 2017
  • Warszawa (PL)

SOPATE Warsaw

  • October 25-26 2017
  • London (UK)

  • June, 30 - July, 1 - 2017
  • Warsaw (PL)

  • 13 - 16 września 2017
  • Bydgoszcz (PL)