UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Począwszy od roku 2000 Poradniom spełniającym przyjęte standardy PTBB nadaje Certyfikaty. Wydany przez PTBB Certyfikat ma gwarantować wysoki poziom świadczonych usług w zakresie medycyny bólu.

Ważność Certyfikatu ustalono na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia jego ważności, po uprzednim przystąpieniu do weryfikacji.

W chwili obecnej Certyfikat posiada 18 Poradni. Spośród nich jedna posiada Certyfikat od roku 2000, trzy kolejne od lat dziesięciu, a kolejnych siedem od ponad pięciu lat.

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, we wrześniu 2019, podjęło uchwałę o podniesieniu rocznej składki członkowskiej do wysokości 100 zł - począwszy od miesiąca stycznia 2020.

 

W zakładce ZASOBY w dziale EFIC PAIN CURRICULUM zamieszczono dwa kolejne materiały do pobrania:

  • Curriculum for the European Diploma in Pain Nursing
  • Curriculum for the European Diploma in Pain Psychology 

W dniach 26-28 września 2019 roku w Warszawie odbył się X Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Organizatorem Zjazdu było Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP w Warszawie oraz Medycyna Praktyczna.

Otwarcia Zjazdu dokonali: prof. dr hab. n med. Jan Dobrogowski - prezes PTBB, Minister Zdrowia – prof. dr hab. n med. Łukasz Szumowski, Rektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Ryszard Gellert, Krzysztof Ostrowski – Poseł na Sejm RP oraz Prof. Brona Fullen – Prezes Elekt EFIC.

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM

22. października br w Poznaniu, zmarł prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak - inicjator Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, twórca i wieloletni ordynator poznańskiego Hospicjum Palium, a także pierwszej w Polsce akademickiej Kliniki Opieki Paliatywnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Prof. Jacek Łuczak we wrześniu bieżącego roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie państwa i społeczeństwa oraz rozwój opieki paliatywnej.

Zarząd
Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

 

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM
W wyd. 2 / 2019 kwartalnika Ból zamieszczono pracę zbiorową autorstwa Magdaleny Kocot-Kępskiej, Agnieszki Kurbiel, Jana Dobrogowskiego i Jerzego Garstki. pt. Historia i działalność PTBB. Tekst pracy zamieszczono w zakładce HISTORIA, a w części zawierającej pliki do pobrania działu ZASOBY, w rozdziale Druki różne zamieszczono jej reprint.