UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, we wrześniu 2019, podjęło uchwałę o podniesieniu rocznej składki członkowskiej do wysokości 100 zł - począwszy od miesiąca stycznia 2020.

 

W zakładce ZASOBY w dziale EFIC PAIN CURRICULUM zamieszczono dwa kolejne materiały do pobrania:

  • Curriculum for the European Diploma in Pain Nursing
  • Curriculum for the European Diploma in Pain Psychology 

W dniach 26-28 września 2019 roku w Warszawie odbył się X Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Organizatorem Zjazdu było Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP w Warszawie oraz Medycyna Praktyczna.

Otwarcia Zjazdu dokonali: prof. dr hab. n med. Jan Dobrogowski - prezes PTBB, Minister Zdrowia – prof. dr hab. n med. Łukasz Szumowski, Rektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Ryszard Gellert, Krzysztof Ostrowski – Poseł na Sejm RP oraz Prof. Brona Fullen – Prezes Elekt EFIC.

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM

22. października br w Poznaniu, zmarł prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak - inicjator Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, twórca i wieloletni ordynator poznańskiego Hospicjum Palium, a także pierwszej w Polsce akademickiej Kliniki Opieki Paliatywnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Prof. Jacek Łuczak we wrześniu bieżącego roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie państwa i społeczeństwa oraz rozwój opieki paliatywnej.

Zarząd
Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

 

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM
W wyd. 2 / 2019 kwartalnika Ból zamieszczono pracę zbiorową autorstwa Magdaleny Kocot-Kępskiej, Agnieszki Kurbiel, Jana Dobrogowskiego i Jerzego Garstki. pt. Historia i działalność PTBB. Tekst pracy zamieszczono w zakładce HISTORIA, a w części zawierającej pliki do pobrania działu ZASOBY, w rozdziale Druki różne zamieszczono jej reprint.
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM
W części zawierającej pliki do pobrania działu ZASOBY portalu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, w rozdziale Postępowanie w bólu pooperacyjnym zamieszczono zalecenia Towarzystwa Chirurgów Polskich, PolskiegoTowarzystwa Chirurgów Polskich, PolskiegoTowarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii,Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oraz PolskiegoTowarzystwa Znieczulenia Regionalnego i Leczenia Bólu dot. Uśmierzania bólu pooperacyjnego w chirurgii ogólnej 2019