UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM

22. października br w Poznaniu, zmarł prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak - inicjator Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, twórca i wieloletni ordynator poznańskiego Hospicjum Palium, a także pierwszej w Polsce akademickiej Kliniki Opieki Paliatywnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Prof. Jacek Łuczak we wrześniu bieżącego roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie państwa i społeczeństwa oraz rozwój opieki paliatywnej.

Zarząd
Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

 

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM
W wyd. 2 / 2019 kwartalnika Ból zamieszczono pracę zbiorową autorstwa Magdaleny Kocot-Kępskiej, Agnieszki Kurbiel, Jana Dobrogowskiego i Jerzego Garstki. pt. Historia i działalność PTBB. Tekst pracy zamieszczono w zakładce HISTORIA, a w części zawierającej pliki do pobrania działu ZASOBY, w rozdziale Druki różne zamieszczono jej reprint.
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM
W części zawierającej pliki do pobrania działu ZASOBY portalu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, w rozdziale Postępowanie w bólu pooperacyjnym zamieszczono zalecenia Towarzystwa Chirurgów Polskich, PolskiegoTowarzystwa Chirurgów Polskich, PolskiegoTowarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii,Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oraz PolskiegoTowarzystwa Znieczulenia Regionalnego i Leczenia Bólu dot. Uśmierzania bólu pooperacyjnego w chirurgii ogólnej 2019

The Portuguese Association for the Study of Pain (APED) launched the English version of the book “Drawings of my Pain”.

“Drawings of my Pain” is the result of the best drawings gathered through a contest launched by APED to hospitalized children, to help them release their personal emotions and their perspective of pain in an easier and playful way.

Informuję, że Secondary Headaches School odbędzie się we Warszawie, w dniach 28 - 30 maja 2020 roku. 

Informuję, że czwarty, wschodnio-europejski Kongres Leczenia Bólu odbędzie się we Lwowie w dniach 28 - 30 maja 2020 roku.