UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

IASP is excited to announce the phase 1 launch of our new website along with new branding for IASP, SIGs, and Chapters. Under the leadership of current President, Claudia Sommer, IASP has refreshed the branding and website, resulting in member experience and dynamic new branding that distinctly represents IASP as a global organization.

 

W imieniu Prof. Przemysława Bąbla przekazuję informacje nt projektów prowadzonych w Instytucie Psychologii UJ. Proszę o zapoznanie się z ofertami, być może ktoś z Państwa lub Państwa współpracowników będzie zainteresowany.

Łączę pozdrowienia

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM
Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
Członek Executive Board, European Pain Federation EFIC
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM Kraków

 

Jako PTBB otrzymalismy zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym implementacji ICD11 w praktyce. Poniżej przekazuję najważniejsze informacje nt badania. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tym badaniu, a szczególnie specjalistów z poradni leczenia bólu posiadających certyfikat PTBB.

Łączę pozdrowienia

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM
Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
Członek Executive Board, European Pain Federation EFIC
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM Kraków

Począwszy od roku 2000 Poradniom spełniającym przyjęte standardy PTBB nadaje Certyfikaty. Wydany przez PTBB Certyfikat ma gwarantować wysoki poziom świadczonych usług w zakresie medycyny bólu.

Ważność Certyfikatu ustalono na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia jego ważności, po uprzednim przystąpieniu do weryfikacji.

W chwili obecnej Certyfikat posiada 18 Poradni. Spośród nich jedna posiada Certyfikat od roku 2000, trzy kolejne od lat dziesięciu, a kolejnych siedem od ponad pięciu lat.

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, we wrześniu 2019, podjęło uchwałę o podniesieniu rocznej składki członkowskiej do wysokości 100 zł - począwszy od miesiąca stycznia 2020.

 

W zakładce ZASOBY w dziale EFIC PAIN CURRICULUM zamieszczono dwa kolejne materiały do pobrania:

  • Curriculum for the European Diploma in Pain Nursing
  • Curriculum for the European Diploma in Pain Psychology