UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu przyjął w dniu 24 stycznia stanowisko w sprawie refundacji leków stosowanych w leczeniu bólu u chorych w remisji choroby nowotworowej oraz w sprawie stosowania kannabinoidów u chorych z bólem przewlekłym. 

 Stanowisko PTBB w sprawie refundacji leków stosowanych w leczeniu bólu u chorych w remisji choroby nowotworowej

Stanowisko PTBB w sprawie stosowania kannabinoidów u chorych z bólem przewlekłym.