UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Począwszy od roku 2000 Poradniom spełniającym przyjęte standardy PTBB nadaje Certyfikaty. Wydany przez PTBB Certyfikat ma gwarantować wysoki poziom świadczonych usług w zakresie medycyny bólu.

Ważność Certyfikatu ustalono na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia jego ważności, po uprzednim przystąpieniu do weryfikacji.

W chwili obecnej Certyfikat posiada 18 Poradni. Spośród nich jedna posiada Certyfikat od roku 2000, trzy kolejne od lat dziesięciu, a kolejnych siedem od ponad pięciu lat.

Warunki uzyskania certyfikatu