UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Warsaw

JOIN US IN WARSAW for the 5th International Conference on Interventional Pain Medicine & Neuromodulation in Central Europe & 10th Hands-on Workshop due to take place on 30 June - 1 July 2017.

Ciaran Wazir

12 V 2017

Dodany do Ustawy o prawach pacjenta art. 20a sprowadza się do jednego zdania i jego rozwinięcia. P. Agnieszka Urban-Tychmanowicz z D&D Communication przygotowała dla naszego Towarzystwa przegląd omówień prasowych, jakie ukazały się w ciągu kilku pierwszych dni po podpisaniu Ustawy przez Prezydenta.

Nowelizacja ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie ustawowego prawa do leczenia bólu dla wszystkich pacjentów, a nie jak do tej pory jedynie pacjentów w stanie terminalnym. Zobowiązuje się podmioty udzielające świadczeń nie tylko do leczenia bólu, ale też do określania stopnia bólu oraz skuteczności jego leczenia.

Strona internetowa prezydent.pl

11 IV 2017

Tomas Zabransky

International Conference on Medical Cannabis and Cannabinoids: Policy, Science, and Medical Practice is partnering with the leading global professional conference organizer, Kenes Group.

 Tomas Zabransky

Head of the Scientific Committee

Prague, 9 IV 2017

magdalena KOCOTW krakowskim Cenktrum Kongresowym ICE, odbędzie się w dniach 6-7 października 2017 r. Sympozjum PTBB, POSTĘPY W LECZENIU BÓLU - na które zapraszamy nie tylko absolwentów studiów podyplomowych Medycyna Bólu, ale także wszystkich zainteresowanych tematem leczenia bólu.

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 21 III 2017

magdalena KOCOTPrzypominam, że termin składania aplikacji do Szkół EFIC w roku 2017 upływa 1 marca.

W tym roku w czerwcu mamy także Szkołę w Krakowie. 

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 14 I 2017