UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

The European Pain Federation EFIC©’s Task Force on Improving Management of Perioperative Pain and PAIN OUT invite healthcare providers caring for patients undergoing surgery to apply for a project aimed at improving management of perioperative pain..

J o i n   a   p r o j e c t   t o    i m p r o v e    p e r i o p e r a t i v e   p a i n   m a n a g e m e n t   o f   y o u r   p a t i e n t s !

2017 - Global Year Against Pain After Surgery

Informuję, że na naszej stronie dostępne są Fact Sheets 2017 - IASP Global Year Against Pain After Surgery

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 2 II 2017

WHO wraz z zespołem ekspertów IASP opracowuje nową klasyfikację chorób ICD 11, w której po raz pierwszy znajdzie się klasyfikacja zespołów bólowych.

Nowa klasyfikacja będzie głosowana w WHO  w maju 2018r. i następnie wprowadzona do naszej praktyki.

Obecnie IASP poszukuje 20 specjalistów z Polski w celu przeprowadzenia szkolenia online i wzięcia udziału w pilotażowym programie klasyfikowania zespołów bólowych wg nowych zasad.

ESRA

W dalszej części informacji przesyłam  komunikat profesora  Jose De Andres, Prezydenta ESRA, na temat sympozjum  w Algarve, przygotowującego do EDPM - European Diploma  in Pain Medicine (tylko dla anestezjologów),  w Lugano podczas 36th Annual ESRA Congress

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 16 I 2017

ESRA

Informuję, że w dniach 13 - 16 września, w Lugano odbędzie się 36th Annual ESRA Congress

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 16 I 2017

magdalena KOCOT Informuję, że w ramach siódmej edycji Podlaskiej Szkoły Medycyny Paliatywnej, w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (woj. podlaskie), w sobotę 28 stycznia, zorganizowana będzie Konferencja "Prawne i bioetyczne aspekty końca życia". 

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 14 I 2017