UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Nowelizacja ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie ustawowego prawa do leczenia bólu dla wszystkich pacjentów, a nie jak do tej pory jedynie pacjentów w stanie terminalnym. Zobowiązuje się podmioty udzielające świadczeń nie tylko do leczenia bólu, ale też do określania stopnia bólu oraz skuteczności jego leczenia.

Strona internetowa prezydent.pl

11 IV 2017

Tomas Zabransky

International Conference on Medical Cannabis and Cannabinoids: Policy, Science, and Medical Practice is partnering with the leading global professional conference organizer, Kenes Group.

 Tomas Zabransky

Head of the Scientific Committee

Prague, 9 IV 2017

magdalena KOCOTW krakowskim Cenktrum Kongresowym ICE, odbędzie się w dniach 6-7 października 2017 r. Sympozjum PTBB, POSTĘPY W LECZENIU BÓLU - na które zapraszamy nie tylko absolwentów studiów podyplomowych Medycyna Bólu, ale także wszystkich zainteresowanych tematem leczenia bólu.

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 21 III 2017

magdalena KOCOTPrzypominam, że termin składania aplikacji do Szkół EFIC w roku 2017 upływa 1 marca.

W tym roku w czerwcu mamy także Szkołę w Krakowie. 

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 14 I 2017

The European Pain Federation EFIC©’s Task Force on Improving Management of Perioperative Pain and PAIN OUT invite healthcare providers caring for patients undergoing surgery to apply for a project aimed at improving management of perioperative pain..

J o i n   a   p r o j e c t   t o    i m p r o v e    p e r i o p e r a t i v e   p a i n   m a n a g e m e n t   o f   y o u r   p a t i e n t s !

2017 - Global Year Against Pain After Surgery

Informuję, że na naszej stronie dostępne są Fact Sheets 2017 - IASP Global Year Against Pain After Surgery

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 2 II 2017