UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

wg. mp.pl
MZ, RCL, BPP, PAP

Opublikowane dziś rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu to bardzo ważny dokument dla 8,5 mln cierpiących osób – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. 

  •  Rozporządzenie określa metody oceny bólu, monitorowanie skuteczności leczenia bólu oraz obowiązek prowadzenia postępowania terapeutycznego mający na celu łagodzenie i leczenie bólu
  • Karta oceny natężenia bólu uwzględni informacje dotyczące: lokalizacji, charakteru bólu i natężenia bólu, rozpoznania i zaleceń terapeutycznych oraz stosowanych leków przeciwbólowych i ich skuteczności
  • Standard dotyczy nie tylko podmiotów wyspecjalizowanych w leczeniu bólu, lecz wszystkich podmiotów leczniczych
  • Poradnie leczenia bólu będą stanowiły niejako „centra referencyjne”

– Standard organizacyjny leczenia bólu przewlekłego umożliwi ustalenie ścieżki postępowania dla pacjenta. Konieczne będzie sporządzanie karty oceny natężenia bólu dołączanej do dokumentacji medycznej – dodał szef resortu zdrowia.

Standard organizacyjny leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych to efekt współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Fundacji Eksperci dla Zdrowia z MZ.

– Leczenie bólu jest miarą jakości systemu opieki zdrowotnej – stwierdził Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. – Rozporządzenie to gwarancja uprawnień pacjenta do leczenia bólu, niezależnie od przyczyny, wieku czy miejsca zamieszkania – uznał.

– W przypadku każdego chorego ból będzie traktowany jako piąty parametr życiowy i trafi do dokumentacji, tak jak np. pomiary temperatury czy ciśnienia tętniczego – powiedziała prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska. – Bardzo istotne jest badanie pacjenta, podczas którego lekarz może znaleźć potwierdzenie objawów bólowych opisywanych przez pacjenta w wywiadzie – dodała.

– Oczywiście lekarze podstawowej opieki medyczne zawsze będą ta pierwszą linią, natomiast w obwodzie jest poradnia leczenia bólu, gdzie pacjent powinien być skierowany wtedy, gdy leczenie pierwszego wyboru jest nieskuteczne, albo powoduje objawy niepożądane - zastrzegła prezes.

Zaznaczyła, że ból to choroba, której nie widać i pacjenci często boją się o niej mówić lekarzowi. – Boją się może tego lekceważącego czasem podejścia, ale miejmy nadzieję i liczymy na to, że to się zmieni – mówiła.

– Rozporządzenie podniesie standard życia osób zmagających się z bólem, a tych w Polsce są miliony – podkreśliła konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych określa:

  • metody oceny bólu, tj.: badanie podmiotowe i przedmiotowe, skale oceny bólu (numeryczna, słowna, obrazkowa, wzrokowo-analogowa), badania pomocnicze
  • monitorowanie skuteczności leczenia bólu, tj.: ocenę natężenia bólu, ocenę osiągnięcia ulgi w bólu w wyniku zastosowanego leczenia, ocenę stopnia stosowania się pacjenta do zaleceń terapeutycznych, ocenę wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu wdrożonego leczenia, ocenę skuteczności leczenia działań niepożądanych, rozważenie modyfikacji leczenia w odpowiedzi na wystąpienie działań niepożądanych, ocenę stopnia satysfakcji pacjenta z leczenia przeciwbólowego
  • obowiązek prowadzenia postępowania terapeutycznego mający na celu łagodzenie i leczenie bólu.

Standard precyzuje rodzaje leczonego bólu u pacjentów – ból, który stanowi istotny problem kliniczny (ból wymagający leczenia w opinii pacjenta lub lekarza), i ból przewlekły – ból bez oczywistej biologicznej wartości, który zwykle trwa dłużej niż trzy miesiące i nie pełni już roli ostrzegawczo-obronnej.

Istotnym elementem regulacji, w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rozpoznawania, leczenia, monitorowania bólu, są przepisy zobowiązujące podmioty wykonujące działalność leczniczą w warunkach ambulatoryjnych do sporządzenia karty oceny natężenia bólu, która będzie dołączana do dokumentacji medycznej.

Rozporządzenie określa wzór karty oceny natężenia bólu, która będzie uwzględniała informacje dotyczące: lokalizacji, charakteru bólu i natężenia bólu, rozpoznania i zaleceń terapeutycznych oraz stosowanych leków przeciwbólowych i ich skuteczności.

Wystandaryzowane zasady postępowania dotyczą wszystkich przypadków udzielania świadczeń zdrowotnych leczenia bólu i nie są ograniczone do pacjentów leczonych wyłącznie przeciwbólowo. Standard dotyczy więc nie tylko podmiotów wyspecjalizowanych w leczeniu bólu, posiadających w strukturze poradnie leczenia bólu, lecz wszystkich podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, w których w trakcie postępowania z pacjentem zgłasza on dolegliwości bólowe.

Zakłada się, że leczenie w ramach poradni leczenia bólu będzie odbywało się w przypadku wyczerpania możliwości diagnostycznych i leczniczych pacjenta z bólem w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej albo w poradniach specjalistycznych w poszczególnych dziedzinach medycyny, w sytuacji trudności w postawieniu właściwego rozpoznania zespołu bólowego, braku lub niewielkiej skuteczności dotychczasowego sposobu leczenia bólu, wskazania do zastosowania inwazyjnych metod leczenia, jak również trudności w opanowaniu działań niepożądanych po zastosowanym leczeniu.

– Poradnie POZ lub poradnie specjalistyczne z poszczególnych dziedzin medycyny prowadzą leczenie bólu stosownie do rodzaju reprezentowanej dziedziny medycyny, w tym leczenie zachowawcze i zabiegowe. Natomiast poradnie leczenia bólu są specyficznymi rodzajami poradni, które specjalizują się w leczeniu bólu niezależnie od rodzaju dziedziny medycyny. Uzyskanie efektu terapeutycznego nie zawsze jest możliwe w dziedzinowych poradniach. W tej sytuacji pacjent może zostać skierowany do poradni leczenia bólu. Poradnie leczenia bólu powinny zapewniać zarówno leczenie zachowawcze, jak i zabiegowe możliwe do zastosowania w warunkach ambulatoryjnych. Kierowanie do szpitala uzasadniają wyłącznie techniki niemożliwe do zastosowania w warunkach ambulatoryjnych albo stan kliniczny chorego kwalifikujący do terapii w warunkach stacjonarnych. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń, w szczególności w zakresie bólu przewlekłego, poradnie leczenia bólu będą stanowiły niejako „centra referencyjne” – czytamy w dokumencie.

Podmioty lecznicze będą miały obowiązek dostosować swoją działalność do ww. wymagań w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Szacuje się, że z powodu bólu przewlekłego cierpi 27% dorosłej populacji naszego kraju, a w odniesieniu do osób powyżej 65. roku życia – 55% populacji. Co istotne, 20% z tych osób deklaruje, że nie byłyby w stanie tolerować silniejszego bólu. Statystycznie częściej ból przewlekły występuje u osób z chorobami układu krążenia i układu oddechowego.

Dyrektor USK dr Jakub Berezowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski, Adam Niedzielski, Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz, dr Magdalena Kocot-Kępska, dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas. Fot. twitter.com/MZ_GOV_PL.

doc-280

Dodany: czwartek, 09 luty 2023 22:19
Wielkość: 110 KB
Pobrany: 275