UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

- podstawowym prawem każdego pacjenta

W Sejmie, podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. praw pacjentów, odbyła się konferencja prasowa z udziałem Rzecznika Praw Pacjenta, poświęcona poprawie jakości opieki nad pacjentem z bólem przewlekłym.

 

W opublikowanym w dniu  23 czerwca Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 2023 poz. 1189), w którym zostały określone rodzaje umiejętności zawodowych, w których można uzyskać certyfikat umiejętności zawodowej w zakresie, m. in. medycyny bólu.

Rozporządzenie określa też kwalifikacje stanowiące warunek ubiegania się o certyfikat umiejętności zawodowej. O dalszych krokach w zakresie uzyskiwania certyfikatu w zakresie medycyny bólu PTBB będzie informować mailowo oraz na stronie internetowej.

wg. mp.pl
MZ, RCL, BPP, PAP

Opublikowane dziś rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu to bardzo ważny dokument dla 8,5 mln cierpiących osób – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.