UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Fundacja Na Rzecz Nauki i Medycyny zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Integracyjna Medycyna Bólu”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 17-18 kwietnia 2020 roku w centrum konferencyjnym Hotelu Scandic we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 49/57.

 

zob. więcej: https://imb2020.icongress.pl/