UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Na stronie internetowej Funduszu zamieszczono Zarządzenia Prezesa określające warunki na jakich Fundusz ma zamiar finansować ze środków publicznych świadczenia leczenia bólu.

It is with great pleasure that we invite you to attend The International Congress on Controversies in Fibromyalgia (Fibromyalgia2019) which will take place 4-5 March 2019 in Vienna, Austria.

 

Scientific Programme of the 3rd International Annual Congress on Controversies on Cannabis-Based Medicines (Med-Cannabis2020) is now online. The Congress will take place 21-22 May 2020 in Copenhagen, Denmark. 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Badania Bólu dotyczące leczenia pacjentów z bólem w aspekcie COVID-19, spowodowanej wirusem SARS-CoV-2

Magdalena Kocot-Kępska, Jerzy Wordliczek, Jarosław Woroń, Krystyna Boczar, Barbara Przewłocka, Małgorzata Malec-Milewska, Andrzej Kűbler, Jan Dobrogowski

Obecna sytuacja epidemiczna, spowodowana wirusem SARS-CoV-2 wpływa na wiele aspektów klinicznych, dotyczących pacjentów z bólem ostrym i przewlekłym. Aktualne problemy i kontrowersje dotyczą leczenia bólu ostrego i gorączki związanych z infekcją wirusową jako taką, wdrażania i/lub kontynuowania analgetyków i ko-analgetyków u chorych z bólem przewlekłym, bezpieczeństwa i ewentualnych interakcji leków stosowanych w farmakoterapii bólu, wykonywania procedur interwencyjnych z zakresu medycyny bólu, kontynuacji terapii w ramach poradni leczenia bólu oraz ewentualnych następstw infekcji wirusowej w postaci bólu przewlekłego.

Grupa ekspertów PTBB opracowała stanowisko dotyczące ww. aspektów klinicznych w oparciu o aktualną dostępną literaturę.

Podkategorie

Komunikaty Zarządu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu