UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Dnia 27 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu Zarządu PTBB:

  • przyjęto 96 nowych członków do PTBB; aktualna liczba członków PTBB: 412;
  • postanowiono nagrodzić najlepszą opublikowaną w roku 2009 w kwartalniku Ból pracę oryginalną lub opis przypadku kwotą 3 tys.zł, a pracę przeglądową kwotą 2 tys. zł
  • przyjęto uchwałę o nadaniu Certfikatu PTBB „Szpital bez bólu” na okres od 27.04.2009r. do 26.04.2012r.:
    • Krakowskiemu Centrum Rehabilitacyjnemu w Krakowie,
    • SP Szpitalowi Klinicznemu Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu,
    • Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Informacja Zarządu PTBB