UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

dr
Błażej SZCZERBANIEWICZ
przewodniczący

dr
Bartosz DALEWSKI
wiceprzewodniczący

dr
Michał SNOCH
sekretarz

dr
Ewa RĘCKA
członek Zarządu

dr
Violetta ZADROŻNA
członek Zarządu

Adres siedziby Zarządu:

ul. Śniadeckich 10
31-531 Kraków
tel./fax. 12 421 08 85