UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

lecz BOL MProfesor José De Andrés i hiszpańska sekcja ESRA organizują w maju w Barcelonie kurs interwencyjnego leczenia bólu przewlekłego. Wykładowcami będą eksperci w swoich dziedzinach z całego świata.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu 

lecz BOL M

Kurs LeczBól.pl jest pierwszym polskim certyfikowanym szkoleniem e-learningowym z podstaw leczenia bólu. Celem naszego projektu jest wsparcie lekarzy różnych specjalności w szybkim zaktualizowaniu podstawowej wiedzy z zakresu medycyny bólu. Projekt objęty jest akredytacją Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Szkolenie zostało przygotowane przez znanych specjalistów medycyny bólu, co zapewniło wysoki poziom merytoryczny i pozwoliło uzyskać certyfikat i punkty edukacyjne od Izb Lekarskich.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Cel studiów
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy w zakresie m. in.: mechanizmów powstawania bólu, klinicznej oceny bólu, farmakoterapii, leczenia bólu, rehabilitacji, psychologii bólu oraz technik interwencyjnych. Studia prezentują wielokierunkowe podejście do diagnostyki i leczenia pacjenta z bólem przewlekłym.
W ramach zajęć klinicznych prowadzonych w wiodącym ośrodku akademickim zajmującym się leczeniem bólu słuchacze poznają zasady:
klinicznej oceny chorego z bólem
postawienia prawidłowego rozpoznania
ustalenia programu wielokierunkowego leczenia
  • 2016
  • EFIC Pain School Klagenfurt 2016, date + deadline t.b.c.
  • EFIC Pain School Montescano 2016, date + deadline t.b.c.
  • EFIC Winter Cancer Pain School Liverpool 2016, date + deadline t.b.c.

Web: www.efic.org