UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Cel studiów
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy w zakresie m. in.: mechanizmów powstawania bólu, klinicznej oceny bólu, farmakoterapii, leczenia bólu, rehabilitacji, psychologii bólu oraz technik interwencyjnych. Studia prezentują wielokierunkowe podejście do diagnostyki i leczenia pacjenta z bólem przewlekłym.
W ramach zajęć klinicznych prowadzonych w wiodącym ośrodku akademickim zajmującym się leczeniem bólu słuchacze poznają zasady:
klinicznej oceny chorego z bólem
postawienia prawidłowego rozpoznania
ustalenia programu wielokierunkowego leczenia
  • 2016
  • EFIC Pain School Klagenfurt 2016, date + deadline t.b.c.
  • EFIC Pain School Montescano 2016, date + deadline t.b.c.
  • EFIC Winter Cancer Pain School Liverpool 2016, date + deadline t.b.c.

Web: www.efic.org

7 th Montescano Pain School in: Neurological Diagnosis in Chronic Pain

  • 5-8.10.2015
  • Bergamo, (I)

 

  • 6-11.09.2015
  • Klagenfurt, (A)

Program EFIC Pain School Klagenfurt 2015 to download the program and contact details for registration

Web: www.efic.org