UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Polskie Towarzystwo Badania Bólu zostało zarejestrowane w grudniu 1991 roku w Poznaniu, będąc jednocześnie polskim oddziałem Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu (Polish Chapter of IASP).

Towarzystwo ma charakter interdyscyplinarny, a jego wiodącym celem jest wspieranie badań naukowych dotyczących bólu i ich zastosowania w praktyce klinicznej.

PTBB prowadzi również działalność wydawniczą oraz zajmuje się organizowaniem zjazdów, konferencji i sympozjów.

W 1993 roku PTBB przystąpiło do Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Bólowych (EFIC).

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

  • Organizację zjazdów, sympozjów, konferencji i spotkań naukowych na temat bólu i jego leczenia;
  • Organizację szkoleń lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek i innych pracowników medycznych;
  • Udostępnianie pracownikom medycznym i chorym informacji na temat bólu i jego leczenia;
  • Ustalenie zasad i wydawanie opinii na temat organizacji pracy w krajowych ośrodkach badania i leczenia bólu oraz w innych kwestiach dotyczących bólu;
  • Wydawanie czasopisma "Ból" oraz biuletynów informacyjnych;
  • Współpracę z pokrewnymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi (IASP, EFIC);
  • Przyznawanie nagród za badania naukowe i praktyczne osiągnięcia w zakresie algezjologii.