UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

W opublikowanym w dniu  23 czerwca Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 2023 poz. 1189), w którym zostały określone rodzaje umiejętności zawodowych, w których można uzyskać certyfikat umiejętności zawodowej w zakresie, m. in. medycyny bólu.

Rozporządzenie określa też kwalifikacje stanowiące warunek ubiegania się o certyfikat umiejętności zawodowej.

O dalszych krokach w zakresie uzyskiwania certyfikatu w zakresie medycyny bólu PTBB będzie informować mailowo oraz na stronie internetowej.

pdf-285

Dodany: piątek, 30 czerwiec 2023 02:01
Wielkość: 740.02 KB
Pobrany: 312