UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Konferencje˙szkolenia

Co robimy

Organizujemy zjazdy, sympozja, konferencje i spotkania naukowe
Prowadzimy specjalistyczne szkolenia lekarzy w zakresie leczenia bólu
Współpracujemy z pokrewnymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi.
Poradniom stosującym uznane standardy leczenia bólu nadajemy Certyfikaty PTBB
Współfinansujemy udział członków w konferencjach z zakresu medycyny bólu.
Od roku 2000 wydajemy naukowy kwartalnik Ból oraz biuletyny informacyjne

Współpraca

logo efic 240
logo ESREA 240
logo sip 240

Członkowie wspierający

cryoflex 400 2
stada 400
stada 400

Lokalizacja