UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Co robimy

Organizujemy zjazdy, sympozja, konferencje i spotkania naukowe
Prowadzimy specjalistyczne szkolenia lekarzy w zakresie leczenia bólu
Współpracujemy z pokrewnymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi.
Poradniom stosującym uznane standardy leczenia bólu nadajemy Certyfikaty PTBB
Współfinansujemy udział członków w konferencjach z zakresu medycyny bólu.
Od roku 2000 wydajemy naukowy kwartalnik Ból oraz biuletyny informacyjne

 

Rozpocznij studia podyplomowe - Medycyna bez bólu
Partner Towarzystwa: Szpital bez bólu
logo fundacja medycyny bolu 240
logo kwartalnik BÓL
Global Year Against Pain After Surgery 2017
 Nie Ból Się

Konferencje

Współpraca

logo iasp 240
logo efic 240
logo ESREA 240
logo sip 240

Lokalizacja