UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Walne Zebranie Członków

Jest najważniejszą władzą Towarzystwa. Może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zarząd Główny Towarzystwa

Kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa. Jego Członkowie są wybierani na okres trzyletniej, wspólnej kadencji.

Główna Komisja Rewizyjna

Jest powołana do prowadzenia kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.

 

Zarząd Sekcji Interwencyjnej PTBB

Jest powołany do prowadzenia działalności fachowej Sekcji Towarzystwa

Zarząd Sekcji bólu jamy ustnej i twarzy PTBB

Jest powołany do prowadzenia działalności fachowej Sekcji Towarzystwa