UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

– stanowisko ekspertów

dot. leczenia bólu

metodami interwencyjnymi

w ramach leczenia szpitalnego.

 Zarząd PTBB wystąpił do Prezesa NFZ o rozważenie wprowadzenia zmian w katalogu procedur medycznych, biorących pod uwagę zarówno dobro pacjentów jak i realną wycenę mającą na względzie koszt wykonania zabiegów.

dla leków przeciwbólowych

Minister informuje, że refundację reguluje Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 826 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą refundacyjną”.

Co do zasady zmiana treści wskazania refundacyjnego wpływająca na wielkość leczonej populacji również podlega powyższym przepisom, tj. Wnioskodawca musi zwrócić się z wnioskiem do Ministra Zdrowia przedstawiając w nim wszelkie niezbędne analizy. 

Jednocześnie MZ wyraża otwartość na wprowadzenie zmian w zakresie treści wskazań refundacyjnych dla leków przeciwbólowych, zwraca się jednak z prośbą o przedstawienie konkretnych propozycji.