UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

27 września 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

21 października 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

4 października 2012 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

21 stycznia 2012 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.