UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Aktualny Statut PTBB został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie w Krakowie, 4 października 2012 roku.

Z historią zmian dokonanych w statucie na tym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu mogą się Państwo zapoznać z tekstu wystąpienia prof. dra hab. Jana Dobrogowskiego podczas Zjazdu.

Z treścią statutu uchwalonego podczas Walnego Zebrania członków w dniu 21 stycznia 2012 r. można się zapoznać z tego dokumentu.

Sąd Rejestrowy wpisał zmiany w statucie do KRS Postanowienie  Sądu z dnia 24 października 2012 roku.

Z pełnym tekstem Statutu można się zapoznać, klikając poniżej odnośnik Więcej o... albo pobierając dokument PDF.