UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Serdecznie dziękujemy za poparcie naszego stanowiska. Z dumą możemy przekazać, że udało nam się (na ten moment) uzyskać poparcie 60 organizacji. Tak szerokie zainteresowanie utwierdza nas w przekonaniu, że problem jakości kształcenia przyszłych lekarzy jest bliski środowiskom studentów, pacjentów, naukowców, pracodawców i przedstawicieli zawodów medycznych.

W załączniku zamieszczamy nową wersję stanowiska, gdzie na ostatniej stronie znajduje się lista organizacji popierających.

To stanowisko zostanie dziś wieczorem opublikowane na naszych mediach społecznościowych, a następnie skierowane do resortu zdrowia, resortu nauki i szkolnictwa wyższego, do członków sejmowej Komisji Zdrowia oraz do mediów. Będziemy apelowali o zmianę rozporządzenia definiującego standardy kształcenia, jak i o zdecydowane działania zapobiegające obniżaniu jakości kształcenia. Będziemy informować Państwa o dalszych losach inicjatywy.

Uważamy, że standardy i szeroko rozumiana jakość kształcenia powinna odzwierciedlać oczekiwania pacjentów wobec systemu ochrony zdrowia. Przysłowiowa poprzeczka dla instytucji prowadzących kształcenie powinna być stale podwyższana, a nie obniżana. Kierunki niespełniające standardów nie powinny kształcić lekarzy.

Jesteśmy wdzięczni za Państwa głos w tej sprawie

Z wyrazami szacunku

Sebastian Goncerz
Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL

 Porozumienie Rezydentów OZZL [1]

Zarząd Towarzystwa:

  • uzyskał opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej prof. dr hab. med. Jerzego Waleckiego co do możliwości stosowania metody obrazowania (USG wymiennie z RTG) jako metod monitorowania w zabiegach leczenia bólu i znieczulenia regionalnego.
  • wystąpił do Dyrektora Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia, Pana Michała Dzięgielewskiego, z prośbą o aktualizację wymogów dotyczących personelu udzielającego świadczeń w poradniach leczenia bólu w koszyku świadzeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
  • przekazał Ministrowi Zdrowia, Pani Izabeli Leszczyna, stanowisko zespołu ekspertów z Towarzystwa Naukowych i Konsultantów Krajowych w sprawie nowelizacji rozporządzenia MZ z dnia 6 listopada 2013 (Dz. U. 2016 poz. 357) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w części dotyczącej świadczeń wykonywanych w zakresie układu nerwowego w Poradni Leczenia Bólu.

Stanowisko Zarządu

Polskiego Towarzystwa

Badania Bólu

dotyczące pozyskiwania

recept na leki stosowane

u chorych w leczeniu bólu

za pośrednictwem tzw. recepcjomatów