UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Zarząd PTBB przedstawił opinię w sprawie refundacji leków opioidowych dla pacjentów cierpiących z powodu bólu w przebiegu choroby nowotworowej.

PTBB wystosowało do redakcji „Gazety Wyborczej” stanowisko w sprawie artykułu na temat praktyki leczenia bólu, jaki ukazał się w Dużym Formacie Gazety Wyborczej.

Zarząd PTBB na swoim posiedzeniu w dniu 12.12.12 poparł postanowienia zamieszczone w projekcie zmian Rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich: