UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Zarząd PTBB na swoim posiedzeniu w dniu 12.12.12 poparł postanowienia zamieszczone w projekcie zmian Rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich:

Prezes PTBB, prof. dr hab. Jan Dobrogowski wystosował pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie niezbędnych elementów badania podstawowego i innych czynności wykonywanych w trakcie porady specjalistycznej w zakresie badania bólu.

List Prezesa PTBB, prof. dr hab. Jana Dobrogowskiego do Ministra Zdrowia zawierajacy protest PTBB w sprawie zmian drasycznie niekorzystnych dla pacjenta cierpiacego z powodu bólu nowotworowego i nienowotworowego.