UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Prezes PTBB, Pan prof. dr hab. Jan Dobrogowski, wystosował w dniu 29 grudnia 2012 r. list do Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia, Pana Jacka Paszkiewicza.