UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Certyfikat PTBB

PTBB nadaje zainteresowanym certyfikat stwierdzający spełnianie standardów poradni leczenia bólu.

Certyfikat jest ważny przez 3 lata. Jego ważność można przedłużyć po weryfikacji.

Wypełnij wniosek i dołącz do grona Placówek medycznych posiadających Certyfikat PTBB

Dowiedz się więcej

Poradnie które uzyskały Certyfikat PTBB

Znajdz placówki posiadające certyfikat Poradnia bez bólu Według stanu na dzień 2 lipca 2015 roku 24 placówki posiadały aktualny Certyfikat PTBB.

Szpital bez bólu

Polskie Towarzystwo Badania Bólu zainicjowało program „Szpital bez bólu”, który polega na nadawaniu Certyfikatu „Szpital bez bólu” placówkom, które spełnią określone kryteria i przez to przyczyniają się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach.

W naszych placówkach, m.in.:

Informujemy pacjentów o możliwościach uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Monitorujemy niepożądane działania zastosowanego leczenia.

Prowadzimy dokumentację dotyczącą pomiarów bólu.

Dowiedz się więcej

Czasopismo „Ból”

Jest kwartalnikiem interdyscyplinarnym i zajmuje się szeroko rozumianą tematyką bólu.
Począwszy od roku 2009 znajduje się na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W każdym numerze publikowane są przedruki (tłumaczenia) najlepszych artykułów z czasopisma „Pain”.

Już teraz zamów prenumeratę!

Dowiedz się więcej