UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Sekcja Historyczna PTBB została powołana 20.IX.2021 r. z inicjatywy dr hab. Anny Paprockiej-Lipińskiej. Pierwszym zrealizowanym zadaniem sekcji było uporządkowanie dokumentów i opracowanie „Kalendarium działalności Polskiego  Towarzystwa Badania Bólu w latach 1991-2021”. Kalendarium zostało opublikowane w wydaniu jubileuszowym czasopisma „Ból” (2021, tom 22, nr 3).

W czasie XI Zjazdu PTBB w Krakowie 22.10.2022 r. odbyło się spotkanie członków założycieli sekcji i został wybrany zarząd: przewodnicząca dr hab. Anna Paprocka-Lipińska, wiceprzewodnicząca – lek. Krystyna Boczar.