UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Zgodnie z § 5 Statutu Towarzystwo może powoływać sekcje i komisje problemowe działające wg odrębnych regulaminów uchwalonych przez Zarząd Główny, w których mogą działać członkowie zwyczajni Towarzystwa (§ 12 pkt. 3)