UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

dr
Dariusz KOSSON
przewodniczący

dr
Michał BUT
członek Zarządu

dr
Wojciech NIERODZIŃSKI
członek Zarządu

dr
Teodor GROSZENIUK
Sekretarz

Adres siedziby Zarządu:

ul. Śniadeckich 10
31-531 Kraków
tel./fax. 12 421 08 85