UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Informacje ogólne

PTBB nadaje zainteresowanym certyfikat stwierdzający spełnianie standardów poradni leczenia bólu.

W zamyśle Towarzystwa Certyfikat PTBB wydawany jednostkom ma gwarantować wysoki poziom świadczonych usług w zakresie medycyny bólu. Zarząd Główny PTBB zabiega o uwzględnienie posiadania Certyfikatu PTBB podczas przeprowadzania przez Narodowy Fundusz Zdrowia konkursu ofert, a także ustalania wysokości limitów i kosztów porady kontraktowanych usług.

Ważność Certyfikatu ustalono na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia jego ważności, po uprzednim przystąpieniu do weryfikacji.

Zobacz warunki uzyskania Certyfikatu