UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

to poradnie posiadające Certyfikat Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Ból przewlekły traci rolę ostrzegawczo-obronną, staje się niezależnym zespołem chorobowym i tym samym źródłem cierpienia, prowadzącym do obniżenia jakości życia. W leczeniu bólu przewlekłego należy poszukiwać zawsze możliwości leczenia przyczynowego. Choć nie zawsze jest to możliwe, podstawowym obowiązkiem lekarza wobec pacjenta jest uśmierzanie bólu i niesienie ulgi w cierpieniu.

W jakich sytuacjach pacjent powinien udać się/zostać skierowany do specjalistycznej poradni leczenia bólu:

 • Brak lub niewielka skuteczność dotychczasowego leczenia bólu
 • Trudności w postawieniu właściwego rozpoznania zespołu bólowego
 • Szybkie narastanie zapotrzebowania na leki przeciwbólowe
 • Wskazania do zastosowania inwazyjnych metod leczenia
 • Objawy niepożądane po zastosowanym leczeniu

W specjalistycznych poradniach leczenia bólu

zatrudnieni są lekarze różnych specjalności medycznych

(anestezjolodzy, neurolodzy, specjaliści medycyny paliatywnej), wykwalifikowane pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę z zakresu medycyny bólu. Istnieje także możliwość konsultacji pacjenta z innymi specjalistami wg indywidualnych wskazań.

Specjalistyczne poradnie leczenia bólu

zatrudniające fachowy personel medyczny zapewniają wielokierunkowe leczenie pacjenta z bólem przewlekłym:

 • farmakoterapia - testy analizy farmakologicznej, określenie zapotrzebowania na leki opiodowe, wprowadzenie lub zmiana drogi podawania silnego opioidu, wprowadzenie do terapii adjuwantów, optymalizacja farmakoterapii
 • techniki interwencyjne - blokady diagnostyczno-prognostyczne, terapeutyczne, ustalenie wskazań do zabiegu neurodestrukcyjnego, zabiegi neurodestrukcyjne (np. termolezja, kriolezja), dokanałowe podawanie leków
 • neuromodulacja (akupunktura, przezskórna elektrostymulacja)
 • rehabilitacja
 • psychoterapia - medytacja, relaksacja, terapia poznawcza i behawioralna, biofeedback

Celem wielokierunkowego leczenia bólu

zapewnionego w specjalistycznych poradniach leczenia bólu jest:

 • Identyfikacja możliwie wszystkich problemów związanych z bólem
 • Eliminowanie błędnie stosowanych leków, złego ich kojarzenia i wprowadzenie właściwej farmakoterapii
 • Wprowadzenie programu odbudowy aktywności ruchowej
 • W miarę możliwości eliminowanie niepotrzebnych zachowań bólowych
 • Wskazanie kierunków i możliwości poprawy samopoczucia, nastroju, chęci współpracy i uzyskania większej niezależności
 • Leczenie depresji
 • Edukacja pacjenta, jego rodziny/opiekunów (fizjologiczne i psychologiczne aspekty bólu, rola bólu)
 • Ustalenie z pacjentem realistycznych możliwości i celów leczenia
 • Ustalenie z pacjentem planu leczenia bólu
 • Przywracanie aktywności społecznej, zawodowej (powrót do pracy)

Zastosowanie wielokierunkowego leczenia wg zaleceń IASP pozwala nie tylko na zmniejszenie bólu, ale głównie poprawia jakość życia pacjentów z bólem przewlekłym.