UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

W imieniu organizatorów zapraszam do uczestnictwa w Konferencji Polish Scientific Networks: Science & Medicine organizowanej w Łodzi w dniach 21-23 czerwca 2018 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak

Prezez Klubu Stypendystów FNP

Głównym celem konferencji jest stworzenie forum stanowiącego wspólną przestrzeń dla naukowców oraz lekarzy próbujących wdrażać najnowsze zdobycze medycyny w praktykę kliniczną. Zadaniem konferencji, poza prezentacją aktualnego stanu wiedzy i możliwości medycyny jest stworzenie warunków do networkingu pomiędzy naukowcami a klinicystami.

Zapraszam do rejestracji pod adresem http://psn.pan.pl, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia wraz z programem.

Dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak

Prezez Klubu Stypendystów FNP