UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Informuję, że w zasobach udostępnionych przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, w części POBIERZ PLIKI znajduje się Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu, zaproszenie naszego Towarzystwa do zgłaszania uwag do Projektu Rozporządzenia ... oraz formularz Oceny Skutków Regulacji.

 

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Zakład Badania i Leczenia Bólu

Członek Executive Board, European Pain Federation EFIC

UJ CM Kraków - 18 V 2018

Projekt Rozporządzenia MZ ... (całość - pdf)

Projekt Rozporządzenia MZ z dnia 11 maja 2018 w w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu

Projekt Rozporządzenia MZ z dnia 11 maja 2018 w w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu

Projekt Rozporządzenia MZ z dnia 11 maja 2018 w w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu

Projekt Rozporządzenia MZ z dnia 11 maja 2018 w w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu

zob: Projekt Rozporządzenia MZ ... (fragment, część stanowiąca - pdf)


Projekt Rozporządzenia MZ z dnia 11 maja 2018 w w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu

Projekt Rozporządzenia MZ z dnia 11 maja 2018 w w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu

Projekt Rozporządzenia MZ z dnia 11 maja 2018 w w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu

Projekt Rozporządzenia MZ ... (fragment - uzasadnienie - pdf)


Projekt Rozporządzenia MZ z dnia 11 maja 2018 w w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu

Projekt Rozporządzenia MZ z dnia 11 maja 2018 w w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu

Projekt Rozporządzenia MZ ... (fragment - załacznik nr 1 - pdf)


Pismo MZ OZO.0212.7.2017 z dnia 15 maja 2018
zawierające prośbę o zgłaszanie ewentualnych uwag do Projektu Rozporządzenia (pdf)

Ocena Skutków Regulacji (nieautoryzowana - pdf)