UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Uprzejmie przypominam, iż właśnie upływa termin nadsyłania streszczeń prezentacji plenarnych na nasze najbliższe Sympozjum w Zakopanem. Jeżeli ktoś z Państwa Wykładowców jeszcze tego nie zrobił bardzo proszę  w imieniu Komitetu Naukowego  o uzupełnienie  w ciągu najbliższych dni.  Streszczenia te będą opublikowane w Numerze Specjalnym kwartalnika Ból.
Streszczenia proszę wysyłać na adres Pana Pawła Stypułkowskiego z Index Copernicus: pawel.stypulkowski@indexcopernicus.com


Sekretarz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Członek Executive Board, European Pain Federation EFIC

Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM

Kraków, 27 lipca 2018