UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w X Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, które odbędzie się 26–28 września 2019 r. w Warszawie.

Wyrażamy nadzieję, że Zjazd okaże się ważnym i dobrze ocenianym spotkaniem naukowym oraz okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami medycyny bólu. Podobnie jak w latach ubiegłych liczymy na udział wybitnych polskich i zagranicznych specjalistów zainteresowanych medycyną bólu.

Celem spotkania będzie prezentacja nowości w zakresie diagnostyki i leczenia bólu.

Zachęcamy i zapraszamy wszystkich do udziału w Zjeździe i wierzymy, że podobnie jak w poprzednich latach, organizacja spotkania, jego poziom naukowy oraz program imprez towarzyszących spełnią Państwa oczekiwania.

Z poważaniem

prof. hab. n. med. Jan Dobrogowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego