UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

W wyd. 2 / 2019 kwartalnika Ból zamieszczono pracę zbiorową autorstwa Magdaleny Kocot-Kępskiej, Agnieszki Kurbiel, Jana Dobrogowskiego i Jerzego Garstki. pt. Historia i działalność PTBB. Tekst pracy zamieszczono w zakładce HISTORIA, a w części zawierającej pliki do pobrania działu ZASOBY, w rozdziale Druki różne zamieszczono jej reprint.