UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

W dniach 26-28 września 2019 roku w Warszawie odbył się X Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Organizatorem Zjazdu było Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP w Warszawie oraz Medycyna Praktyczna.

Otwarcia Zjazdu dokonali: prof. dr hab. n med. Jan Dobrogowski - prezes PTBB, Minister Zdrowia – prof. dr hab. n med. Łukasz Szumowski, Rektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Ryszard Gellert, Krzysztof Ostrowski – Poseł na Sejm RP oraz Prof. Brona Fullen – Prezes Elekt EFIC.

W spotkaniu odbywającym się co trzy lata brało udział ponad 1000 uczestników, zarówno naukowców reprezentujących badania podstawowe, jak i lekarzy klinicystów, pielęgniarek oraz psychologów i rehabilitantów, zainteresowanych problematyką diagnostyki i leczenia bólu. Tematyka Zjazdu obejmowała najnowsze osiągnięcia naukowo-badawcze, doświadczalne i kliniczne sprzyjające rozwojowi medycyny bólu w Polsce i lepszej jakości opieki nad pacjentem z bólem przewlekłym i ostrym. Wśród 110 wykładowców gościliśmy najlepszych specjalistów z Polski, a nasze zaproszenie przyjęli Prof. Brona Fullen – Prezes Elekt EFIC, Prof. Joanna Zakrzewska z Wielkiej Brytanii – ekspert IASP w dziedzinie bólów twarzy, Prof. Elon Eisenberg z Izraela – ekspert w dziedzinie badań nad zastosowaniem kannabinoidów, Prof. Zbigniew Żylicz ze Szwajcarii – ekspert w dziedzinie medycyny paliatywnej i bólu u chorego na nowotwór oraz Dr. David Kopsky z Holandii – ekspert w dziedzinie zastosowania leków działających powierzchniowo. 

Gościliśmy na Konferencji 37 firm medycznych, farmaceutycznych i wydawnictw naukowych, które przygotowały interesującą wystawę. Wystawa spotkała się z bardzo dobrym odbiorem uczestników Zjazdu. 

W trakcie Zjazdu odbyły się 24 sesje plenarne, w tym dwie sesje Sekcji PTBB (sesja Sekcji Bólów Jamy Ustnej i Twarzy oraz sesja Sekcji Interwencyjnej PTBB), 1 sesja plakatowa, (w której w formie krótkich 7-minutowych prezentacji przedstawiono 15 prac oraz wyłoniono 5 prace nagrodzonych) oraz 11 sesji satelitarnych. Program zjazdu obejmował szeroko tematykę patomechanizmów, diagnostyki i leczenia bólu. Uczestnicy konferencji mieli także okazję wziąć udział w warsztatach interaktywnych z zakresu zastosowania USG w lokalizacji struktur układu nerwowego, w diagnostyce i leczeniu bólu ostrego i przewlekłego,
prowadzone przez wybitnych polskich specjalistów, a także warsztaty z komunikacji z chorym prowadzone przez wybitnych polskich psychoonkologów. W warsztatach uczestniczyło 50 osób. Odbyły się również całodniowe warsztaty kadawerowe, gdzie w sposób interaktywny zaprezentowano najnowsze osiągnięcia z zastosowania technik interwencyjnych w leczeniu bólu zorganizowane przez Sekcje Interwencyjną PTBB. W warsztatach tych wzięło udział 35 osób.

Wielospecjalistyczne forum, na którym były prezentowane najnowsze osiągnięcia w zakresie badań nad bólem, w zgodnej opinii uczestników i wykładowców spełniło oczekiwania pod względem merytorycznym i zakończyło się sukcesem, którego miarą mogą być zdobyta przez uczestników konferencji wiedza oraz nawiązane kontakty naukowe krajowe i zagraniczne.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego X Zjazdu PTBB
Dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska, Prof. CMKP