UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

prof. dr hab. Jan Dobrogowski

Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce

tezy wystąpienia podczas Posiedzenie Sejmowej Komisji
24 IX 2015

Prof. dr hab. Jan Dobrogowski
Prezes PTBB
Zakład Badania i Leczenia Bólu
UJ CM Kraków

magdalena KOCOTNa stronie informacyjnej Sejmu zostały zamieszczone materiały związane z debatą nt. leczenia bólu podczas posiedzenia Komisji Sejmowej 24 IX 2015 

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 28 IX 2015