UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

magdalena KOCOTNa stronie informacyjnej Sejmu zostały zamieszczone materiały związane z debatą nt. leczenia bólu podczas posiedzenia Komisji Sejmowej 24 IX 2015 

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 28 IX 2015

 

zob. poszczególne materiały: