UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

magdalena KOCOTUprzejmie informuję , iż zbliża się termin nadsyłania posterów na 11 Kongres EFIC w Walencji.

Wzorem lat ubiegłych PTBB pokryje koszty opłaty konferencyjnej dla dwóch naszych członków , którzy będą autorami przyjętych prezentacji posterowych.

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu/p>

Zakład Badania i Leczenia Bólu

Członek Executive Board, European Pain Federation EFIC

UJ CM Kraków - 13 luty 2019

W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w X Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, które odbędzie się 26–28 września 2019 r. w Warszawie.

Wyrażamy nadzieję, że Zjazd okaże się ważnym i dobrze ocenianym spotkaniem naukowym oraz okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami medycyny bólu. Podobnie jak w latach ubiegłych liczymy na udział wybitnych polskich i zagranicznych specjalistów zainteresowanych medycyną bólu.

magdalena KOCOTInformuję, że na stronie internetowej WHO, w dziale Noncommunicable diseases and their risk factors zamieszczono publikację WHO "WHO Guidelines for the pharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and adolescents" 

ISBN: 978-92-4-155039-0

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu/p>

Zakład Badania i Leczenia Bólu

Członek Executive Board, European Pain Federation EFIC

UJ CM Kraków - 6 luty 2019

magdalena KOCOTPrzypominam ,że zbliżają się terminy zgłaszania wniosków o finansowanie egzaminu EDPM  i zgłaszania aplikacji do EFIC Pain Schools

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu/p>

Zakład Badania i Leczenia Bólu

Członek Executive Board, European Pain Federation EFIC

UJ CM Kraków - 3 luty 2019

magdalena KOCOTInformuję, że Zarząd PTBB uznał, że położona w kompleksie Sky Tower Poradnia Leczenia Bólu AnalgoMed we Wrocławiu spełniła warunki umożliwiające otrzymanie Certyfikatu. W chwili obecnej we Wrocławiudziałają dwie poradnie posiadające ważny Certyfikat. 

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu/p>

Zakład Badania i Leczenia Bólu

Członek Executive Board, European Pain Federation EFIC

UJ CM Kraków - 1 luty 2019

 

Nasze Towarzystwo ma możliwość wysłania na każde ze szkoleń organizowanych przez EFIC w ramach Pain Schools w 2019 roku po 2 kandydatów, którym koszt szkolenia pokrywa EFIC. Wszelkie informacje nt szkół i aplikacji są podane w niżej zamieszczonym linku, a termin wysyłania aplikacji do Zarządu PTBB upływa w dn. 15 lutego.

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Zakład Badania i Leczenia Bólu

Członek Executive Board, European Pain Federation EFIC

UJ CM Kraków - 12 I 2019