UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

magdalena KOCOT

informuję , iż z dniem 1 marca upływa termin zgłaszania aplikacji do EFIC Pain School.
Jako PTBB mamy jeszcze 1 miejsce  w Liverpoolu,   oraz po 2 miejsca w Bergamo i Klagenfurcie.
 

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Członek Executive Board, European Pain Federation EFIC

Zakład Badania i Leczenia Bólu CM UJ w Krakowie

7 luty 2018

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu przyjął w dniu 24 stycznia stanowisko w sprawie refundacji leków stosowanych w leczeniu bólu u chorych w remisji choroby nowotworowej oraz w sprawie stosowania kannabinoidów u chorych z bólem przewlekłym. 

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k. zaprasza na szóstą z cyklu Konferencję Edukacyjną Czasopisma „Anestezjologia Intensywna Terapia”, która ponownie odbędzie się w Sopocie w Sheraton Sopot Hotel w dniach 17–19 maja 2018 roku. Konferencja będzie połączona z obchodami Jubileuszu 50-lecia istnienia czasopisma „Anestezjologia Intensywna Terapia”.

Dział Promocji i PR Termedia sp. z o.o. informuje o konferencji Opieka paliatywna w Polsce. Spotkanie odbędzie się 9–10 marca pod naukowym kierownictwem dr n. med. Aleksandry Ciałkowskiej-Rysz. Informacje o konferencji znajdują się na stronie www.termedia.pl.

The European Pain School (EPS), founded at the University of Siena (Italy) in 2002, is the first and still the premier school intended for students working on basic science and clinical topics related to acute and chronic pain. EPS has an interdisciplinary perspective and a distinct research orientation.

 

magdalena KOCOTInformuję, że Zarząd PTBB uznał, że Poradnia Leczenia Bólu NZOZ Majdak i wspólnicy DARMED w Bielsku-Białej oraz Poradnia Leczenia Bólu NS ZOZ "ALGOS" w Rybniku spełniły warunki umożliwiające przedłużenie Certyfikatu. W chwili obecnej w Bielsku-Białej działają dwie poradnie posiadające ważny Certyfikat.

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu/p>

Zakład Badania i Leczenia Bólu

Członek Executive Board, European Pain Federation EFIC

UJ CM Kraków - 4 XII 2017