UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Warsaw

Zapraszam na X Jubileuszową Konferencję Edukacyjną czasopisma „Medycyna Paliatywna w Praktyce”

Marta Krenza

specjalista ds. marketingu

Viamedica

1 VI 2017

magdalena KOCOT-Informuję, że Zarząd PTBB uznał, że Poradnia Leczenia Bólu Obwodu Lecznictwa PKP w Katowicach spełniła warunki umożliwiające przedłużenie Certyfikatu, a Poradnia Leczenia Bólu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii spełniła warunki umożliwiające jego nadanie. W chwili obecnej w Krakowie działają trzy poradnie posiadające ważny Certyfikat - a w Katowicach dwie. Łącznie na terenie kraju działa 28 poradni leczenia bólu posiadających aktualny Certyfikat.

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 23 V 2017

Warsaw

JOIN US IN WARSAW for the 5th International Conference on Interventional Pain Medicine & Neuromodulation in Central Europe & 10th Hands-on Workshop due to take place on 30 June - 1 July 2017.

Ciaran Wazir

12 V 2017

Dodany do Ustawy o prawach pacjenta art. 20a sprowadza się do jednego zdania i jego rozwinięcia. P. Agnieszka Urban-Tychmanowicz z D&D Communication przygotowała dla naszego Towarzystwa przegląd omówień prasowych, jakie ukazały się w ciągu kilku pierwszych dni po podpisaniu Ustawy przez Prezydenta.

Nowelizacja ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie ustawowego prawa do leczenia bólu dla wszystkich pacjentów, a nie jak do tej pory jedynie pacjentów w stanie terminalnym. Zobowiązuje się podmioty udzielające świadczeń nie tylko do leczenia bólu, ale też do określania stopnia bólu oraz skuteczności jego leczenia.

Strona internetowa prezydent.pl

11 IV 2017

Tomas Zabransky

International Conference on Medical Cannabis and Cannabinoids: Policy, Science, and Medical Practice is partnering with the leading global professional conference organizer, Kenes Group.

 Tomas Zabransky

Head of the Scientific Committee

Prague, 9 IV 2017