UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

magdalena KOCOTW krakowskim Cenktrum Kongresowym ICE, odbędzie się w dniach 6-7 października 2017 r. Sympozjum PTBB, POSTĘPY W LECZENIU BÓLU - na które zapraszamy nie tylko absolwentów studiów podyplomowych Medycyna Bólu, ale także wszystkich zainteresowanych tematem leczenia bólu.

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 21 III 2017

magdalena KOCOTPrzypominam, że termin składania aplikacji do Szkół EFIC w roku 2017 upływa 1 marca.

W tym roku w czerwcu mamy także Szkołę w Krakowie. 

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 14 I 2017

The European Pain Federation EFIC©’s Task Force on Improving Management of Perioperative Pain and PAIN OUT invite healthcare providers caring for patients undergoing surgery to apply for a project aimed at improving management of perioperative pain..

J o i n   a   p r o j e c t   t o    i m p r o v e    p e r i o p e r a t i v e   p a i n   m a n a g e m e n t   o f   y o u r   p a t i e n t s !

2017 - Global Year Against Pain After Surgery

Informuję, że na naszej stronie dostępne są Fact Sheets 2017 - IASP Global Year Against Pain After Surgery

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 2 II 2017

WHO wraz z zespołem ekspertów IASP opracowuje nową klasyfikację chorób ICD 11, w której po raz pierwszy znajdzie się klasyfikacja zespołów bólowych.

Nowa klasyfikacja będzie głosowana w WHO  w maju 2018r. i następnie wprowadzona do naszej praktyki.

Obecnie IASP poszukuje 20 specjalistów z Polski w celu przeprowadzenia szkolenia online i wzięcia udziału w pilotażowym programie klasyfikowania zespołów bólowych wg nowych zasad.

ESRA

W dalszej części informacji przesyłam  komunikat profesora  Jose De Andres, Prezydenta ESRA, na temat sympozjum  w Algarve, przygotowującego do EDPM - European Diploma  in Pain Medicine (tylko dla anestezjologów),  w Lugano podczas 36th Annual ESRA Congress

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 16 I 2017