UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM
W części zawierającej pliki do pobrania działu ZASOBY portalu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, w rozdziale Postępowanie w bólu pooperacyjnym zamieszczono zalecenia Towarzystwa Chirurgów Polskich, PolskiegoTowarzystwa Chirurgów Polskich, PolskiegoTowarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii,Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oraz PolskiegoTowarzystwa Znieczulenia Regionalnego i Leczenia Bólu dot. Uśmierzania bólu pooperacyjnego w chirurgii ogólnej 2019

The Portuguese Association for the Study of Pain (APED) launched the English version of the book “Drawings of my Pain”.

“Drawings of my Pain” is the result of the best drawings gathered through a contest launched by APED to hospitalized children, to help them release their personal emotions and their perspective of pain in an easier and playful way.

Informuję, że Secondary Headaches School odbędzie się we Warszawie, w dniach 28 - 30 maja 2020 roku. 

Informuję, że czwarty, wschodnio-europejski Kongres Leczenia Bólu odbędzie się we Lwowie w dniach 28 - 30 maja 2020 roku. 

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM
Z prwdziwą przjemnością informuję, że Gdański Uniwersytet Medyczny ma nowego Honorowego Profesora. Uroczystość nadania godności dr hab. Janinie Suchorzewskiej, prof. nadzw. GUMed odbyło się 28 czerwca br. w Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza w budynku Atheneum Gedanense Novum. 
W ten wyjątkowy sposób społeczność GUMed uhonorowała nie tylko wybitną specjalistkę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, ale również cenionego wychowawcę i nauczyciela akademickiego, niezwykle zaangażowanego w kształtowanie osobowości przyszłych lekarzy..
 

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM
The 11th Hands-on Cadaver Workshop on Interventional Pain Medicine & Neuromodulation Procedures (Ultrasound, X-ray & CT Guided) is due to take place at the Forensic Medicine Dept, Medical University of Warsaw, Poland on Saturday, 28th September 2019.

The meeting is an 'official satellite workshop' of the 10th Congress of the Polish Association for the Study of Pain 26-28 September 2019.