UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

WHO wraz z zespołem ekspertów IASP opracowuje nową klasyfikację chorób ICD 11, w której po raz pierwszy znajdzie się klasyfikacja zespołów bólowych.

Nowa klasyfikacja będzie głosowana w WHO  w maju 2018r. i następnie wprowadzona do naszej praktyki.

Obecnie IASP poszukuje 20 specjalistów z Polski w celu przeprowadzenia szkolenia online i wzięcia udziału w pilotażowym programie klasyfikowania zespołów bólowych wg nowych zasad.

ESRA

W dalszej części informacji przesyłam  komunikat profesora  Jose De Andres, Prezydenta ESRA, na temat sympozjum  w Algarve, przygotowującego do EDPM - European Diploma  in Pain Medicine (tylko dla anestezjologów),  w Lugano podczas 36th Annual ESRA Congress

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 16 I 2017

ESRA

Informuję, że w dniach 13 - 16 września, w Lugano odbędzie się 36th Annual ESRA Congress

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 16 I 2017

magdalena KOCOT Informuję, że w ramach siódmej edycji Podlaskiej Szkoły Medycyny Paliatywnej, w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (woj. podlaskie), w sobotę 28 stycznia, zorganizowana będzie Konferencja "Prawne i bioetyczne aspekty końca życia". 

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 14 I 2017

to poradnie posiadające Certyfikat Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Ból przewlekły traci rolę ostrzegawczo-obronną, staje się niezależnym zespołem chorobowym i tym samym źródłem cierpienia, prowadzącym do obniżenia jakości życia. W leczeniu bólu przewlekłego należy poszukiwać zawsze możliwości leczenia przyczynowego. Choć nie zawsze jest to możliwe, podstawowym obowiązkiem lekarza wobec pacjenta jest uśmierzanie bólu i niesienie ulgi w cierpieniu.

Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu (ang. International Association for the Study of Pain, IASP) wraz z WHO ustanowiło Zespół Zadaniowy ds. Klasyfikacji Bólu Przewlekłego.

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 2 I 2017