UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

magdalena KOCOTJoin us in Warsaw for the 5th International Conference on Interventional Pain Medicine & Neuromodulation in Central Europe and the 10th Hands-on Cadaver Workshop due to take place on 30 June - 1 July 2017.

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

Sekretarz PTBB

Zakład Badania i Leczenia Bólu

UJ CM Kraków - 14 III 2017

Podczas IX Zjazdu PTBB odbyło się spotkanie Sekcji Interwencyjnej. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności Sekcji w latach 2013-2016, które zebrani przyjęli udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wybrano nowy Zarząd Sekcji, którego Przewodniczącym został dr Grzegorz Hura.