UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Podczas IX Zjazdu PTBB odbyło się spotkanie Sekcji Interwencyjnej. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności Sekcji w latach 2013-2016, które zebrani przyjęli udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wybrano nowy Zarząd Sekcji, którego Przewodniczącym został dr Grzegorz Hura.

 

Protokół ze spotkania członków Sekcji