UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Podczas IX Zjazdu PTBB odbyło się spotkanie Sekcji Bólów Jamy Ustnej i Twarzy. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności Sekcji, wybrano nowy Zarząd Sekcji, którego Przewodniczącym został ponownie dr Błażej Szczerbaniewicz oraz przyjęto "określenie celów działalności".

 

Określenie celów działalności Sekcji

Podstawowym zadaniem Sekcji jest podnoszenie wiedzy związanej z zagadnieniami bóli ustno-twarzowych u lekarzy wielu specjalizacji, tak aby pacjenci byli odpowiednio diagnozowani i prowadzeni. W założeniu ma się to odbywać poprzez zaangażowanie członków sekcji w wewnętrzne plany edukacyjne oraz przekazywaniu wiedzy na wykładach, seminariach i warsztatach przeznaczonych dla lekarzy różnych specjalności i fizjoterapeutów. W realizacji naszych planów Sekcja liczy na pełne dostępne wsparcie PTBB

 

Protokół ze spotkania członków Sekcji