UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Sekcja Interwencyjna Polskiego Towarzystwa Badania Bólu przy współpracy z I Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakładem Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładem Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza do udziału w kursie „Podstawy Interwencyjnych Metod Leczenia Bólu”. 

Enclosed I am sending you the PDF of our course of interventionist procedures in pain treatment, begging of your kindness to place it on your website, in the calendar of scientific activities, in case it is of interest for your members and visitors of the website.